فعالیت ها

آموزش کلی سازهای ایرانی

خرداد، 1399

سنتور – تار سه تار – کمانچه – عود – دف – تنبک

کلاس های آمادگی کنکور هنر موسیقی

خرداد، 1399

کلاس های آمادگی کنکور هنر موسیقی

آموزش آوازهای ایرانی و پاپ

خرداد، 1399

سلفژ – تیوری موسیقی  ریتم خوانی و نرم افزارهای موسیقی

آموزش سازهای جهانی

خرداد، 1399

پیانو – ارگ – گیتار – ویلون و غیره

گروه موسیقی شادآوا

خرداد، 1399

گروه موسیقی شادآوا دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ، سعی در حفظ موسیقی ایرانی و کشف استعدادهای هنرمندان دارد

آموزش موسیقی کودکان

خرداد، 1399

ارف و.. برای کودکان